Lýuks tebigy 100% ýüpek tut ýassyk ýassygy

Gysga düşündiriş:

Küpek ýassyk ýassygy
1.Material: 100% ýüpek tut
2.16 / 19/22/25mm
3. Reňk: 50-den gowrak reňk warianty.
4.Logo: ýörite keşdäniň nyşany
5.Gap: ýörite bukja


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Küpek ýassyk ýassygy
1.Material: 100% ýüpek tut
2.16 / 19/22/25mm
3. Reňk: 50-den gowrak reňk warianty.
4.Logo: ýörite keşdäniň nyşany
5.Gap: ýörite bukja

6.MOQ: Reňk üçin 50P

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Bolup bilerAjaýypýöriteleşdirilen dizaýn?

  J: Hawa.Iň oňat çap usulyny saýlaýarys we dizaýnlaryňyza görä teklipler hödürleýäris.

  2-nji sorag: Bolup bilerAjaýypgämi hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  J: Hawa, deňiz, howa, ekspress we demir ýol ýaly köp sanly iberiş usullaryny hödürleýäris.

  3-nji sorag: Öz şahsy belligim we bukjam barmy?

  J: Göz maskasy üçin, adatça bir sany bir poli halta.

  Şeýle hem belligi we bukjany islegiňize görä düzüp bileris.

  4-nji sorag: Önümçilik üçin takmynan öwrüm wagtyňyz näçe?

  J: Mysal üçin 7-10 iş güni, köpçülikleýin önümçilik gerek: mukdaryna görä 20-25 iş güni, howlukmaçlyk tertibi kabul edilýär.

  5-nji sorag: Awtorlyk hukugyny goramak boýunça syýasatyňyz näme?

  Nusgalaryňyzy ýa-da önümleriňizi diňe size degişlidigine söz beriň, olary hiç haçan köpçülige açmaň, NDA gol çekip bilersiňiz.

  6-njy sorag: Töleg möhleti?

  J: TT, LC we Paypal-y kabul edýäris.Mümkin bolsa, Alibaba arkaly tölemegi maslahat berýäris.Sebäp, sargydyňyz üçin doly gorag alyp biler.

  100% önümiň hilini goramak.

  100% wagtynda iberiş goragy.

  100% töleg goragy.

  Erbet hil üçin pul yzyna kepillik.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň