• Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Gyzgyn satuw adaty reňk fabrigi, ýüpek kellesi

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Zawodyň lomaý goşa gatly ýüpek saç kapoty customörite uky saç kapotlary

  Bizden ýüpek kapotyň artykmaçlygy BO BIR tarapda% 100% SILK MULBERRY: Bu ýüpek gijeki gapak 6A derejeli, 100% tut ýüpek, tekiz, ýumşak, ýeňil, dem alýan, saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp. 16mm bar , 19mm, 22mm, 25mm.HAIR SÖ HAGI FORIZ ÜÇIN: Gijelerine uklanyňyzda doňan bulaşyklygy we saçyň aşmagyny azaldýar.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, derini bejermekde, makiýa up etmekde we arassalamakda saçyňyzyň stilini täze görnüşde saklamak üçin ajaýyp. Walentin, Çr. Aýal-gyzlar üçin ajaýyp sowgat saýlamasy ...
 • Täze dizaýn küpek kapot gaty gülgüne

  Täze dizaýn küpek kapot gaty gülgüne

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Logoörite logotip Softumşak Bonnet ýüpek uklaýan gapak iki taraplaýyn kapot

  Logoörite logotip Softumşak Bonnet ýüpek uklaýan gapak iki taraplaýyn kapot

  Ajaýyp ýüpek kapotynyň artykmaçlygy • Iki taraplaýyn 100% tut ýüpek: Bu ýüpek gijeki örtük 6A derejeli 100% tut ýüpekden ýasalýar.Saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp, ýumşak, ýeňil we dem alýar.Bizde 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm bar.• Saçyňyz üçin örän amatly: gijelerine doňmagy we saç geýimini azaldyp biler.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, deriňize ideg edeniňizde, jaýyňyzy düzeniňizde we arassalanyňyzda saçyňyzy täze saklamak gaty amatlydyr.Walentdäki aýallar üçin iň gowy sowgat saýlamasy ...
 • Lomaý sarp ediş 19mm, 22mm, 25mm100% ýüpek kapot

  Lomaý sarp ediş 19mm, 22mm, 25mm100% ýüpek kapot

  Küpek kapot tapawudy • Iki taraplaýyn 100% tut ýüpek: Bu ýüpek gijeki gapak 6A derejeli 100% tut ýüpekden ýasalýar.Saçyňyz we deriňiz üçin ajaýyp, ýumşak, ýeňil we dem alýar.Bizde 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm bar.• Saçyňyz üçin örän amatly: gijelerine doňmagy we saç geýimini azaldyp biler.Mundan başga-da, ýüzüňizi ýuwanyňyzda, deriňize ideg edeniňizde, jaýyňyzy düzeniňizde we arassalanyňyzda saçyňyzy täze saklamak gaty amatlydyr.ValentineR-da aýallar üçin iň gowy sowgat saýlamasy ...
 • Lomaý sarp ediş nyşany Iki gatly ýüpek dizaýneri Gijeki gapak Bonnet

  Lomaý sarp ediş nyşany Iki gatly ýüpek dizaýneri Gijeki gapak Bonnet

  Ajaýyp küpek Mulnet Bonnet Adam bedeni gijeki kamerany geýip, gijeki kameranyň örtügi sebäpli kelläniň ýylylygynyň ýitmegini azaldyp biler (adam bedeniniň ýylylygynyň dörtden üç bölegi saçdan çykýar), saklaň kelläniň temperaturasy we kelläniň gan damarlary dynç alsyn.Ganyň akmagyny dowam etdirmek, ukynyň ösmeginde rol oýnap biler.Howanyň birneme durnuklylygy sebäpli, sowukda ýüze çykýan sowuklamalaryň öňüni alyp biler ...
 • Organiki material ýumşak ýokary hilli ýüpek gijeki kapot

  Organiki material ýumşak ýokary hilli ýüpek gijeki kapot

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Designörite dizaýn lýuks ýumşak 100% tut ýüpek kapot

  Designörite dizaýn lýuks ýumşak 100% tut ýüpek kapot

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Pes mok zawody gönüden-göni ýumşak ýüpek tut kapoty

  Pes mok zawody gönüden-göni ýumşak ýüpek tut kapoty

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Organiki material täze satuw, ýokary hilli ýüpek kapot kümüş reňk

  Organiki material täze satuw, ýokary hilli ýüpek kapot kümüş reňk

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Täze geliş ýumşak adaty reňkli ýüpek saç kapot kapoty

  Täze geliş ýumşak adaty reňkli ýüpek saç kapot kapoty

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...
 • Bükülen saçlar üçin lýuks ýumşak gowy hilli ýüpek uky gapagy

  Bükülen saçlar üçin lýuks ýumşak gowy hilli ýüpek uky gapagy

  Bu ýüpek saç örtüginiň arkasynda elastik zolakly we öň tarapynda tekiz dizaýnly uzyn lentalar bar.Saçyňyzy gijeki zeperlerden goramak üçin iň oňat 100% 6A derejeli 16A, 19 mm, 22mm agramly sap tut ýüpekden ýasalýar.Saçyň tebigy çyglylygyny saklaýar we uklaýarka az döwülýär.Saçyň dökülmeginiň öňüni alýar we täzeden ösmegine kömek edýär.Saç stiliňizi täze görnüşde saklaýar we doňan / düşek kellesi ýok oýanýar.● Stil: lentalar bilen klassiki ýüpek gijeki uky gapagy.E ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň