• Poli ýumşak gara reňkli mahmal göz maskasy

    Poli ýumşak gara reňkli mahmal göz maskasy

    Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar we gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýär - esasanam bu kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Mahmal • Mul ...
  • Amatly ýumşak adaty logo Gyzyl reňkli mahmal göz maskasy

    Amatly ýumşak adaty logo Gyzyl reňkli mahmal göz maskasy

    Lightagtylyk, ukynyň duşmanydyr, şonuň üçin bu gudrat işgäri, nirä barsaňyz hem garaňkylygy tapmaga kömek edýär.Maskamyz ýumşak atlasdan ýasalýar we gijeki gözellik düzgüniňiz üçin kellä geýilýär - esasanam bu kemsiz.Şahsy tekstli super ýumşak atlas göz maskasy, oňa ajaýyp sowgat eder!• Ölçegi: Bir ululyk iň köp gabat gelýär (sazlanyp bilinýän gaýyş) .Haýsy ululygy kabul ediň.• Ölçeg: Ulularyň ululygy - 20 sm x 10 sm, Çagalaryň ululygy - 17 sm x 8 sm • Material: Mahmal • Mul ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň