• Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  Lýuks tomus uky köýnegi aýal 100% arassa ýüpek pijama

  6A ýüpek tut mata üçin nämäni aňladýar?100A tut ýüpek mata üçin 6A nämäni aňladýar?Häzirki wagtda dürli görnüşli ýüpek önümlerini hödürleýän kompaniýalar gaty köp.Olaryň käbiri bu önümler barada maglumat berýän bolsa, beýlekiler olary halkdan gizlemegi saýlaýarlar.Şeýle-de bolsa, ýüpek mata satyn alanyňyzda, saýlaýan ýüpek önümiň görnüşine we hiline düşünmek möhümdir.Bu makala, 100A tut ýüpek matasy üçin 6A-nyň nämäni aňladýandygyna göz aýlaýar.Oka ...
 • Täze dizaýn Elegant 100% tut ýüpek aýal pijama

  Täze dizaýn Elegant 100% tut ýüpek aýal pijama

  Süpek uky eşikleriniň tapawudy yearsyllaryň dowamynda köp adam ýüpek matany gaty halaýardy, sebäbi ol kaşaň materialdyr.Şeýle-de bolsa, bu matanyň gelip çykyşy we taryhy barada diňe az adam bilýär.Bu ýazgyda ýüpek mata we onuň taryhy barada bilmeli ähli maglumatlaryňyzy taparsyňyz.Küpek ýüpek matasynyň gelip çykyşy ilkinji gezek Gadymy Hytaýda ösdürilipdir.Şeýle-de bolsa, diri galan ýüpek nusgalaryny toprak samynda ýüpek belok fibroiniň barlygynda tapyp bolýar ...
 • Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Küpek matalaryň ulanylyşy küpek matalaryň ulanylyşy küpek mata bilen ýasalan köp zat bar, şolary öz içine alýar ... .. küpek pijama: Hytaý ýüpegi gaty kaşaň, ýeňil, ýumşak we tekiz ýüpek görnüşidir.Bu aýratynlyklar sebäpli, ulanylyşy pijama üçin amatly bolar.Küpek şarf: küpek şifon matasy gaty, akymly, pyçakly, çyzgyly, çüýrük we görnüşini saklamaýar.Küpek şifonyň bu häsiýetleri, ýaglyklar üçin ulanylmagyny aňsatlaşdyrýar;Küpek şifon com ...
 • Aýallar gaty 4 reňkli lýuks ýüpek pijama uky eşikleri gysga ýeňli pijama aýal gülgüne

  Aýallar gaty 4 reňkli lýuks ýüpek pijama uky eşikleri gysga ýeňli pijama aýal gülgüne

  Küpek pijamalaryny nädip ýuwmaly? Silüpek ýassyk ýassygy, ýüpek pijamalary nädip ýuwmaly?Küpek dünýäniň dürli künjeklerinde ulanylýan iň kaşaň matalaryň biridir.Küpek mata, güjük gurçuklaryndan ýasalan tebigy mata.Tomus, gyş üçin ajaýyp we adam bedeni üçin hem amatly.Şeýle-de bolsa, mesele ýüpek matanyňyza ideg etmekdir.Bu gymmat materiallar gaty näzik we seresaplylyk bilen seredilmeli.Bu makalada nädip ýuwulmalydygy barada jikme-jik maglumat berilýär ...
 • Lomaý aýallaryň uky eşikleri küpek Iki bölek Pijama gysga toplumly aýallar seksi uky eşikleri

  Lomaý aýallaryň uky eşikleri küpek Iki bölek Pijama gysga toplumly aýallar seksi uky eşikleri

  Gyzgyn satuw küpek tut pijama ölçegleri Aýal-gyzlaryň pijamalarynyň gysga ýeňli uzyn balak Ölçegi Uzynlygy (CM) Bust (CM) Şouder (CM) ýeň ýeňi (CM) Hip (CM) Balak uzynlygy (CM) S 61 98 37 20.5 98 92 M 63 102 38 21 102 94 L 65 106 39 21.5 106 96 XL 67 110 40 22 110 98 XXL 69 114 41 22.5 114 100 XXXL 71 118 42 23 118 100 küpek mata önümleriniň reňk görnüşleri Customörite paket ...
 • aýallar lýuks lomaý ýüpek n iki bölek 100% arassa tut ýüpek pijama pj toplumlary

  aýallar lýuks lomaý ýüpek n iki bölek 100% arassa tut ýüpek pijama pj toplumlary

  Gyzgyn satuw ýüpek pijamalar salgylanma ölçegi üçin ýüpek mata önümleriniň reňk görnüşleri opsörite paket SGS synag hasabaty .swiper-zhengshu {ini: 100%;padding-top: 50px;padding-bottom: 50px;ip .swiper-zhengshu .swiper-slaýd {ini: 33%} .swiper-zhengshu .swiper-slaýd img {ini: ...
 • Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Küpek pijama pijama ululygy Uzyn ýeňli uzyn balak küpek gijeki eşikler pijama toplumlary

  Sleepüpek uky eşikleriniň tapawudy küpek mata hakda asyl material küpek önümçiliginiň göwrümi ösdürilip ýetişdirilen ýüpekden has kiçi.Wildabany tebigatdan getirilen pileler, gurjagy tapylmazdan ozal bardy, netijede pili guran ýüpek sapak gysga uzynlyga bölünipdi.Küpek gurçugynyň terbiýesi ýüpegiň täjirçilik önümçiligine sebäp boldy.Adatça, üstünde minerallar bolmadyk ak reňkli ýüpek sapak öndürmek üçin ösdürilýär.Inationok etmek ...
 • 100% ýüpek tut uky uky toplumy

  100% ýüpek tut uky uky toplumy

  Uzakly günüň ahyrynda ownuk zatlar - ýyly köpürjikli hammam, nemlendiriji ýüz maskasy, ysly şem ýa-da bir stakan şerap - keýpiňize uly täsir edip biler.Hatda dogry piajamalar hem stresleri ýok edip, islendik dynç güni gijäni birneme üýtgeşik duýup biler.Gymmat tarapynda bolsa-da, hakyky ýüpek pijama ekin kremidir.“Arassa ýüpek gymmat bahaly mata, sebäbi ýüpek gurçuklaryndan tebigy material öndürmek we talap etmek üçin köp wagt we tejribe gerek ...
 • Logoörite logo reňk 100% ýüpek tut pijama

  Logoörite logo reňk 100% ýüpek tut pijama

  Küpek pijama
  1 Material: 100% ýüpek tut 19/22 / 25mm
  2. Ölçegi: adaty ululyk
  3. Reňk: 50-den gowrak reňk
  4.MOQ: 50Pper reňk
 • Custöriteleşdirilen reňk dizaýny 100% ýüpek tut pijama

  Custöriteleşdirilen reňk dizaýny 100% ýüpek tut pijama

  Uzakly günüň ahyrynda ownuk zatlar - ýyly köpürjikli hammam, nemlendiriji ýüz maskasy, ysly şem ýa-da bir stakan şerap - keýpiňize uly täsir edip biler.Hatda dogry piajamalar hem stresleri ýok edip, islendik dynç güni gijäni birneme üýtgeşik duýup biler.Gymmat tarapynda bolsa-da, hakyky ýüpek pijama ekin kremidir.“Arassa ýüpek gymmat bahaly mata, sebäbi ýüpek gurçuklaryndan tebigy material öndürmek we talap etmek üçin köp wagt we tejribe gerek ...
 • Customörite lomaý täze dizaýner 100% ýüpek tut uky uky 22mm

  Customörite lomaý täze dizaýner 100% ýüpek tut uky uky 22mm

  Uzakly günüň ahyrynda ownuk zatlar - ýyly köpürjikli hammam, nemlendiriji ýüz maskasy, ysly şem ýa-da bir stakan şerap - keýpiňize uly täsir edip biler.Hatda dogry piajamalar hem stresleri ýok edip, islendik dynç güni gijäni birneme üýtgeşik duýup biler.Gymmat tarapynda bolsa-da, hakyky ýüpek pijama ekin kremidir.“Arassa ýüpek gymmat bahaly mata, sebäbi ýüpek gurçuklaryndan tebigy material öndürmek we talap etmek üçin köp wagt we tejribe gerek ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň