Täze dizaýn ýumşak nagyşly ýüpek göz maskasy, keşbi nyşany

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Eyeüpek göz maskasyny geýmek sizi has rahatlandyrar we islän wagtyňyz çalt uklap ýa-da çuňňur uklap bilersiňiz we dynç alşyňyzy we rahatlygyňyzy oýandyryp bilersiňiz.100% ýüpekden ýasalan göz gabagymyz, gözüňiziň töweregindäki deriňize aşa ýumşak we ýylmanak duýýar we ýagtylygy öçürmekde gowy täsir edýär.Göçme we syýahat sumkasyna aňsatlyk bilen siňip bilmek üçin kiçijik.

Nagyş belgisi wersiýasy: ýüpek bilen örtülen elastik zolak;

Logotipiň wersiýasyny çap et: ýüpek bilen örtülen elastik zolak.

Gaty wersiýasy: ýüpek bilen örtülen elastik zolak

Örtük mata: 100% arassa tut ýüpek, 16mm, 19 mm, 22mm ýüpek agramy.100% ýüpek doldurmak ýa-da 100% poli doldurmak.

Gaty gyzyl reňkli ýüpek uky maskasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Mata saýlamalary

100% ýüpek

Haryt ady

nagyşly ýüpek göz maskasy

Mata galyň nagyş

tut, 12mm, 16mm, 19mm, 22mm

Meşhur ululyklar

Adaty göz maskasy: 8.3x4.3x0.5 dýuým
Eyeke göz maskasy: 3,7x2.9x0.5 dýuým
Goşmaça göz maskasy: sx 11x0.6inches
Differenta-da dürli şekillere görä ýörite ölçeg.

Logotip

Nagyş nyşany

Hünär

Nagyş nyşany öň we arka gaty ýüpek mata

Içerki doldurma

Küpek doldurmakEliňi ýumşak duýmak.

Mysal üçin wagt

Dürli senetlere görä 7-10 gün ýa-da 10-15 gün.

Köp sargyt wagty

Adatça mukdarda 15-20 gün, howlukmaçlyk buýrugy kabul edilýär.

Eltip bermek

Ekspress arkaly 3-5 gün: DHL, FedEx, TNT, UPS.7-10 gün fieght, 20-30 gün deňiz ýükleri bilen.
Agramyna we wagtyna görä tygşytly ýüklemäni saýlaň.

Adaty gaplamak

1p / poli halta.Customörite paket bolsa akpet
aa8a44086
aa2234aa
rth

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Bolup bilerAjaýypýöriteleşdirilen dizaýn?

  J: Hawa.Iň oňat çap usulyny saýlaýarys we dizaýnlaryňyza görä teklipler hödürleýäris.

  2-nji sorag: Bolup bilerAjaýypgämi hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  J: Hawa, deňiz, howa, ekspress we demir ýol ýaly köp sanly iberiş usullaryny hödürleýäris.

  3-nji sorag: Öz şahsy belligim we bukjam barmy?

  J: Göz maskasy üçin, adatça bir sany bir poli halta.

  Şeýle hem belligi we bukjany islegiňize görä düzüp bileris.

  4-nji sorag: Önümçilik üçin takmynan öwrüm wagtyňyz näçe?

  J: Mysal üçin 7-10 iş güni, köpçülikleýin önümçilik gerek: mukdaryna görä 20-25 iş güni, howlukmaçlyk tertibi kabul edilýär.

  5-nji sorag: Awtorlyk hukugyny goramak boýunça syýasatyňyz näme?

  Nusgalaryňyzy ýa-da önümleriňizi diňe size degişlidigine söz beriň, olary hiç haçan köpçülige açmaň, NDA gol çekip bilersiňiz.

  6-njy sorag: Töleg möhleti?

  J: TT, LC we Paypal-y kabul edýäris.Mümkin bolsa, Alibaba arkaly tölemegi maslahat berýäris.Sebäp, sargydyňyz üçin doly gorag alyp biler.

  100% önümiň hilini goramak.

  100% wagtynda iberiş goragy.

  100% töleg goragy.

  Erbet hil üçin pul yzyna kepillik.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň